I N T U I T I V N Í   L É Č I V Ý   O B R A Z 
Maluji, kreslím. 

Je to má vášeň a velká radost.

Namaluji Vám vysokovibrační obraz, který Vás bude energeticky podporovat. 

Pošlete mi pár řádek o sobě, s čím byste chtěli "pohnout", ideálně i Vaší fotografii. Já se na Vás naladím a vytvořím obraz.