B A C H O V Y    E S E N C E 
Bachovy esence připravuji ideálně jako doplněk k provázení, je možné i samostatně. 

Jemné vibrace květů, keřů a stromů, které jsou přítomny v Bachových květových esencích, svou mocnou přírodní silou dokáží nastolit vnitřní harmonii, pomáhají při zvládnutí emocí a tím působí na naši fyzickou stránku. Pokud jste někde cestou ztratili zdraví, krok za krokem vám pomohou objevit, kde leží pravá příčina - uvědomit si negativní emoce, které si s sebou nesete životem.. 

Dr. Edward Bach (1886-1936), anglický lékař, bakteriolog a homeopat, se zabýval objevením pravé příčiny nemocí. Nedalo mu spát propojení fyzických nemocí s emočním naladěním toho kterého člověka a uvědomil si, že tím, co způsobuje oslabení organismu a následně i jeho onemocnění, jsou negativní emoce. Známe dobře přísloví, že zdravá mysl přináší zdravé tělo - spojitost mezi mentálním a fyzickým zdravím je dnes již více než jasná, nicméně na to v každodenním shonu zas a znovu zapomínáme.

Člověk je celek, se vším svým prožíváním, cítěním, emocemi... Nic neexistuje odděleně, za vším se skrývá na první pohled neviditelné propojení a jistý řád. A dr. Bach byl jedním z těch, kteří tento řád objevili. Došel k poznání, že nemoc těla nemá pravý původ na fyzické úrovni, ale je zhmotněním mentálního postoje daného člověka.

V jednoduchosti je síla, pokud neodstraníme skutečnou příčinu, která tkví v našich emocích, vzteku, strachu, potlačované agresivitě, lítosti, zatrpklosti, nesnášenlivosti, závisti či žárlivosti, nemůžeme se skutečně uzdravit. Teprve přeladěním jemných přediv našich mentálních postojů se zdraví objeví v celé své kráse. Zdá se vám to příliš jednoduché? V jednoduchosti je nejen krása a síla, ale také většinou pravda. Každá nemoc je vyjádřením odklonu se od tohoto řádu. Cílem opravdového uzdravení je schopnost rozeznat a pochopit vlivy a impulzy (slabé místo, kde neustále chybujeme), jež vedou k narušení harmonie a jednoty životní síly.