P R O V Á Z E N Í    k  podstatě  a  spokojenosti


Pokud se nacházíte v životní situaci, kterou nechcete či nedokážete projít sami, pokud cítíte nejistotu, či jiné strachy. Nabízím Vám svou přítomnost, budu vám svědkem, pozorovatelem, zrcadlem a průvodcem. 

Vyslechnu Vás, budeme pracovat na Vašem uvědomění, proč, co, jak cítíte, vnímáte, žijete. 

Dovedu vás do hloubek i výšin Vás samých... a na vše si budete přicházet vy...

Bude mi ctí Vás provést do uvědomění Vašeho světla, Vaší síly, důvěry v život a Lásky. 


 

T E R A P I E   EOV    Extraokularní vidění 


EOV pro DOSPĚLÉ


Jedná se o 10 setkání. (intenzita setkávání ideálně 1x týdně 2-3h). Každé setkání je zaměřeno na jiné téma.

Každá lekce se věnuje podstatnému tématu, které zásadním způsobem ovlivňuje a tvoří naše prožívání každodenně. 
Po absolvování kurzu se stáváte vědomým člověkem, který si uvědomuje, ze své prožívání si tvoříme sami svým myšlením, chováním a minulými rozhodnutími. Doprovodným efektem provádění je aktivace extraokulárního viděni (vidění bez použití očí).


EOV pro DĚTI  od 7 let

 je krásným nástrojem, prostředkem jak vylepšit, zvědomit vztah s dítětem. Dítě se po absolvování stává veselejším, samostatnějsim, klidnějším, vice si věří, otevírá se hlubší komunikaci a další. Mizí strachy nebo se s nimi naučí vědomě pracovat.


EOV 2 

Tento modul má také 10 setkání. Cílem tohoto modulu je vědomé propojení těla, ducha a duše.