P R O V Á Z E N Í    k   V a š í    p o d s t a t ě


Pokud se nacházíte v životní situaci, kterou nedokážete projít sami, pokud se necítíte jistě, nabízím Vám svou přítomnost, budu vám svědkem, pozorovatelem, zrcadlem, průvodcem. 

Vyslechnu Vás, budeme pracovat na Vašem uvědomění, proč, co, jak cítíte, vnímáte, žijete. 

Dovedu vás do hloubek i výšin Vás samých... a na vše si budete přicházet vy...

Bude mi ctí Vás provést do uvědomění Vašeho světla, Vaší síly, důvěry v život a Lásky. 

Ráda Tě provedu do lehkosti a uvědomění si sebe jako tvořitele svého prožívání a tvého ves-míru.


Můžeme se potkat online přes videohovor nebo osobně v zásadě kdekoliv :-).