má cesta, můj život


Já jsem, jsem žena, dcera, vnučka, matka, sestra, manželka, kamarádka, Kateřina Kayla, víla, bohyně, divoška, tanečnice, milovnice života. 


Narodila jsem se v nádherné Kutné Hoře, Vyrůstala jsem na její periferii v domě se zahradou za domem a parkem s obrovskými břízami před domem, chovali jsme zvířata a pěstovali zeleninu.
Mojí přirozeností bylo být každý den venku do tmy . Hrála jsem si s králíkama, povídala si s nimi, slepicemi, kočkou, koťaty, milovaným psem Rekem, tvořila jsem domečky pro skřítky. Často jsem si hrála sama nebo s kamarády, kterých bylo okolo dost. Venku jsem cítila svobodu a mohla jsem volně dýchat - i toto téma se mi ještě někdy ukáže.  

Z pohledu mých dětských očí byl vztah mých rodičů nepochopitelný, dům byl naplňen strachem, zlými slovy a nebezpečím.

Často jsem si pomyslela, toto snad nejsou mí rodiče, kde je má rodina, sem nemohu patřit. 

Vnímala jsem svůj přesah, jistý klid a cítila jsem, že jsem jakoby odjinuď. 


Mé hodnoty byly nesmírně morální, pravdivé, často jsem obhajovala spravedlnost, ať už ve škole nebo doma. Od učitelů jsem si nespravedlnosti nenechala nikdy líbit, nesnesla jsem, aby si na mě někdo něco svého vyléval. Často jsem učitele obešla, došla za ředitelem a domluvila si přesun jinam, někam do přívětivějšího prostředí. Také celý svůj život už od dětství neuznávám autority, ctím a honoruji člověka, který je toho  z mého pohledu hoden, ze kterého cítím pokoru a vděčnost.


Má duchovní cesta byla tak nějak nevědomě vždycky, nicméně až po mém prvním porodu ve 29 ti nastal intenzivní zlom a já nastoupila do vlaku se jménem vědomé Léčení a Uvědomování.
Můj záměr, má touha byla pochopit psyché, pochopit jednání otce, matky. Až po letech jsem si uvědomila, že otce potřebuji nejen pochopit, ale odpustit mu a milovat ho i s jeho zraněním a poděkovat mu za život a vše co jsem díky němu prožila do svých 15ti. 


Nacházela jsem mnohé způsoby cesty léčení, ale asi v roce 2012 jsem narazila na knihy Stanislava Grofa, totálně mě pohltily a přečetla jsem vše, co do té doby bylo u nás od něj k mání. Okamžitě jsem začala holotropně dýchat, podle mé zkušenosti se jedná o velmi účinnou metodu, jak rozšířit své vědomí a jak dostat své bolesti, traumata na povrch, jak je prožít znovu, doprožít, pustit, pochopit a také se propojit s universem atd. 

Současně jsem procházela lektorským kurzem techniky Regrese, kde jsem uviděla jistou podobnost. Udělala jsem si Reiki, naskočila do konstelací, intuitivního léčení skrze tanec, malbu, možná padesátkou cranio terapií jsem absolhovala, kde jsem pociťovala také změněné stavy vědomí, iluzi prostoru a času a  BYTÍ JAKO TAKOVÉ.


Prošla jsem úžasnou terapií CESTA, Ruš, dále jsem absolvovala semináře Hluboké léčení vztahů, Posvátnou ženu a Esenci Bohyně. Absolvovala jsem více než dvě desítky ceremonií s amazonskými rostlinami a terapie s Kambem. 


Poháněla mě skutečná síla jít hlouběji ke své podstatě, oprostit se od nánosů, které jsem si v sobě nastřádala, se kterými jsem se ztotožnila, které jsem přijala. A které tvořily mou realitu jako filtry, přes které jsem pak vše zkresleně/iluzorně prožívala. A ještě stále určitě něco tak prožívám... 


Dnes cítím svou jedinečnost, "čistotu bytí" a vlastně moudrost vycházející z prožívání Tady a Teď a neustálého uvědomování Já Jsem, toho, že jsem součást celku, neoddělená.

 
Moudrost skrze mě prochází, nevymýšlím nic z mysli, jsem odevzdaná přítomnosti a všemu, co přichází a odchází a prostě jednoduše Vím.


Mám DAR vidět, cítit, kde je "zakopaný pes". Cítím druhé až do morku kostí, procítím druhé více než oni jsou schopni cítit sami sebe. V dětství mi říkali, že jsem přecitlivělá, dnes vím, že je to dar.

 
Skze dobu, kterou spolu strávíme, povídání, procházku, sdílení, vycítím, co Vám dokážu ukázat. 


Tvořit budete Vy.


Nejsem Guru přes všechno, ale také moc ráda doporučím, co budu moci a případně poukážu na jiné průvodce, techniky, kterými jsem prošla a fungovaly mi.


Každý poskytuje prostoru trochu něco jiného a tak to JE.


Těším se na spolupráci s Vámi, na Vaše příběhy a společné sdílení. 


Mé hodnoty jsou žít pravdivě sama k sobě i ostatním.


Ráda tě provedu do lehkosti a uvědomění si sebe jako tvořitele svého prožívání svého ves-míru.


Pro mě je naprosto podstatné, abych to, co učím a předávám, abych i žila. Abych vyzařovala pravdivost. Vím, že to lze, že lze žít v lehkosti, přítomnosti, radosti, nekonečné vděčnosti a blaženosti. Nechte mě, Vám to ukázat.


Vše za Vás neudělám, vyslechnu Vás, provedu technikou, Vy necháte odejít, co v tu chvíli odejít může. Inspiruji Vás a ukážu možnou cestu. Praktikovat, žít to, musíte VY.


Používám různé metody, které kombinuji a tvořím právě Teď bez plánu, univerzálního postupu, přípravy. Nic takového jako příprava mi nefunguje. Jsem napojena na důvěru, respektive JÁ JSEM DŮVĚRA, na proud uvědomění sebe ve Vědomí Já JSEM.

Srdečně děkuji    Vaše Kayla