má cesta, můj život


Narodila jsem se v nádherné Kutné Hoře.

Vnímala jsem už jako dítě jakýsi přesah, klid a cítila jsem, že jsem jakoby odjinuď. 


Má duchovní cesta byla tak nějak nevědomě vždycky, nicméně až po mém prvním porodu nastal intenzivní vědomý zlom a já nastoupila do vlaku se jménem Uvědomování.
 
Můj záměr, má touha byla pochopit psyché, pochopit jednání rodičů. Až po letech jsem si uvědomila, že rodiče chci nejen pochopit, ale odpustit vše, milovat je a poděkovat jim za život a vše co jsem díky nim mohla prožít. 


Nacházela jsem mnohé způsoby cesty léčení,  v roce 2012 jsem narazila na knihy Stanislava Grofa, které mě pohltily a přečetla jsem vše, co do té doby bylo u nás od něj k mání. Začala holotropně dýchat, jedná o velmi účinnou metodu, jak rozšířit své vědomí a tedy dostat své bolesti, traumata na povrch, jak je prožít znovu, doprožít, pustit, pochopit a také se propojit s universem atd. 

Současně jsem procházela lektorským kurzem techniky Regrese, kde jsem uviděla jistou podobnost. Udělala jsem si Reiki, naskočila do konstelací, intuitivního léčení skrze tanec, malbu, mnoho cranio terapií jsem absolhovala, kde jsem pociťovala také změněné stavy vědomí, iluzi prostoru a času a BYTÍ JAKO TAKOVÉ.


Prošla jsem úžasnou terapií CESTA, Ruš, dále jsem absolvovala semináře Hluboké léčení vztahů, Posvátnou ženu a Esenci Bohyně. Absolvovala jsem více než dvě desítky ceremonií s amazonskými rostlinami a terapie s Kambem. 


Poháněla mě skutečná síla jít hlouběji ke své podstatě, oprostit se od nánosů, které jsem si v sobě nastřádala, se kterými jsem se ztotožnila a přijala je. Tvořily mou realitu jako filtry, přes které jsem pak vše zkresleně/iluzorně prožívala. 


Dnes cítím svou jedinečnost, mnohost, "čistotu bytí" a vlastně moudrost vycházející z prožívání Tady a Teď a neustálého uvědomování Já Jsem, toho, že jsem součást celku, neoddělená, vše a vlastně nic.

 
Moudrost skrze mě prochází, nevymýšlím nic z mysli, jsem odevzdaná přítomnosti, všemu, co přichází a odchází.


Vidím, cítím věci ne tak úplně viditelné všem. Prociťuji druhé více než oni jsou někdy schopni cítit sami sebe. V dětství mi říkali, že jsem přecitlivělá, dnes vím, že je to dar.

 
Skze dobu, kterou spolu strávíme, povídání, procházku, sdílení, vycítím, co Vám dokážu ukázat. 


Tvořit budete Vy.
Těším se na spolupráci s Vámi, na Vaše příběhy a společné sdílení. 


Mé hodnoty jsou žít pravdivě sama k sobě i ostatním.


Ráda tě provedu do lehkosti a uvědomění si sebe jako tvořitele svého prožívání svého ves-míru.


Pro mě je naprosto podstatné, předávat to, co i žiji. Vím, že lze žít v lehkosti, přítomnosti, radosti, nekonečné vděčnosti a blaženosti. Nechte mě, Vám to ukázat.


Vyslechnu Vás, provedu technikou, Vy necháte odejít, co v tu chvíli odejít může. 


Praktikovat a žít to budete VY.


Používám různé metody, které kombinuji a tvořím právě Teď bez plánu, univerzálního postupu, přípravy.


JSEM DŮVĚRA, proud uvědomění sebe ve Vědomí Já JSEM.


Srdečně děkuji    Vaše Kayla 🙏🤍