má cesta, můj život


Já jsem, jsem žena, dcera, vnučka, matka, sestra, manželka, kamarádka, Kateřina Kayla, umělkyně, tvůrkyně, víla, bohyně, divoška, tanečnice, milovnice života, jsem radost, jemnost, síla, zranitelnost, život, plynutí, přijetí, jsem vědomí. 


Narodila jsem se v nádherné Kutné Hoře, Vyrůstala jsem na její periferii v domě se zahradou za domem a parkem s obrovskými břízami před domem, chovali jsme zvířata, pěstovali zeleninu a pořád jsme neco stavěli.
 
Mojí přirozeností bylo být venku do tmy . Hrála jsem si s králíkama, povídala si s nimi, slepicemi, kočkou, koťaty, milovaným psem Rekem, tvořila jsem domečky pro skřítky. Často jsem si hrála sama nebo s kamarády, kterých bylo okolo dost. Venku jsem cítila svobodu a mohla jsem volně dýchat.  

Z pohledu mých dětských očí byl vztah rodičů nepochopitelný, v domě jsem necítila bezpečí.

Často jsem si pomyslela, kde je má rodina, sem napatřím. 

Vnímala jsem už jako dítě svůj jakysi přesah, jistý klid a cítila jsem, že jsem jakoby odjinuď. 


Příliš neuznávám autority, ctím a honoruji člověka, ze kterého cítím pokoru a vděčnost.


Má duchovní cesta byla tak nějak nevědomě vždycky, nicméně až po mém prvním porodu ve 29 ti nastal intenzivní zlom a já nastoupila do vlaku se jménem vědomé Léčení a Uvědomování.
 
Můj záměr, má touha byla pochopit psyché, pochopit jednání otce, matky. Až po letech jsem si uvědomila, že tátu a mamku potřebuji nejen pochopit, ale odpustit vše, milovat je a poděkovat jim za život a vše co jsem díky nim mohla prožít. 


Nacházela jsem mnohé způsoby cesty léčení, ale asi v roce 2012 jsem narazila na knihy Stanislava Grofa, totálně mě pohltily a přečetla jsem vše, co do té doby bylo u nás od něj k mání. Okamžitě jsem začala holotropně dýchat, podle mé zkušenosti se jedná o velmi účinnou metodu, jak rozšířit své vědomí a jak dostat své bolesti, traumata na povrch, jak je prožít znovu, doprožít, pustit, pochopit a také se propojit s universem atd. 

Současně jsem procházela lektorským kurzem techniky Regrese, kde jsem uviděla jistou podobnost. Udělala jsem si Reiki, naskočila do konstelací, intuitivního léčení skrze tanec, malbu, možná padesátkou cranio terapií jsem absolhovala, kde jsem pociťovala také změněné stavy vědomí, iluzi prostoru a času a  BYTÍ JAKO TAKOVÉ.


Prošla jsem úžasnou terapií CESTA, Ruš, dále jsem absolvovala semináře Hluboké léčení vztahů, Posvátnou ženu a Esenci Bohyně. Absolvovala jsem více než dvě desítky ceremonií s amazonskými rostlinami a terapie s Kambem. 


Poháněla mě skutečná síla jít hlouběji ke své podstatě, oprostit se od nánosů, které jsem si v sobě nastřádala, se kterými jsem se ztotožnila, které jsem přijala. A které tvořily mou realitu jako filtry, přes které jsem pak vše zkresleně/iluzorně prožívala. A ještě stále určitě něco tak prožívám... 


Dnes cítím svou jedinečnost, mnohost, "čistotu bytí" a vlastně moudrost vycházející z prožívání Tady a Teď a neustálého uvědomování Já Jsem, toho, že jsem součást celku, neoddělená, vše a vlastne nic.

 
Moudrost skrze mě prochází, nevymýšlím nic z mysli, jsem odevzdaná přítomnosti, všemu, co přichází a odchází.


Viidím, cítím věci ne tak úplně viditelne všem. Prociťuji druhé více než oni jsou někdy schopni cítit sami sebe. V dětství mi říkali, že jsem přecitlivělá, dnes vím, že je to dar.

 
Skze dobu, kterou spolu strávíme, povídání, procházku, sdílení, vycítím, co Vám dokážu ukázat. 


Tvořit budete Vy.
Těším se na spolupráci s Vámi, na Vaše příběhy a společné sdílení. 


Mé hodnoty jsou žít pravdivě sama k sobě i ostatním.


Ráda tě provedu do lehkosti a uvědomění si sebe jako tvořitele svého prožívání svého ves-míru.


Pro mě je naprosto podstatné, předávat to, co i žiji. Vím, že lze žít v lehkosti, přítomnosti, radosti, nekonečné vděčnosti a blaženosti. Nechte mě, Vám to ukázat.


Vyslechnu Vás, provedu technikou, Vy necháte odejít, co v tu chvíli odejít může. Inspiruji Vás a pravděpodobně uvidíte najednou vice cest, kudy jít dál.


Praktikovat a žít to, musíte VY.


Používám různé metody, které kombinuji a tvořím právě Teď bez plánu, univerzálního postupu, přípravy.


JSEM DŮVĚRA, proud uvědomění sebe ve Vědomí Já JSEM.


Srdečně děkuji    Vaše Kayla 🙏🤍